Απαλλαγή ή μείωση των τελών κυκλοφορίας, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα για τους… αμελείς, προβλέπονται με βάση διευκρινιστική εγκύκλιο της Εφορίας.

Ενόψει της λήξης της προθεσμίας για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έως τις 28 Φεβρουαρίου και με αφορμή απορίες χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων, μια διευκρινιστική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ξεκαθαρίζει τι ισχύει ανάλογα με την περίπτωση.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Αν πουληθεί το αυτοκίνητο έως το τέλος του μηνός, τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει πρώτα να πληρώσει τα ετήσια τέλη και μετά να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Άρα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βεβαίωσης μεταβίβασης η καταβολή του αντιτίμου που αντιστοιχεί στο όχημα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών, λόγω εξαγωγής ή επαναταξινόμησης του οχήματος στο εξωτερικό.

Η παράταση της προθεσμίας ακινησίας έως και τις 28/02/2022 ισχύει και για τα οχήματα που έχουν τεθεί προσωρινά σε κίνηση έως τις 31/12/2021 με καταβολή αναλογικών τελών. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον μέχρι τη λήξη της παράτασης δεν καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2022 ή δεν τεθεί το όχημα εκ νέου σε ακινησία, τότε για το 2021 επιβάλλεται το πρόστιμο για μη εμπρόθεσμη θέση σε ακινησία. Το πρόστιμο αντιστοιχεί στο 100% του σήματος που θα έπρεπε να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Σημειώνεται ότι όσοι έχουν καταθέσει αίτηση ακινησίας και συλληφθούν σε έλεγχο, τότε θα πληρώσουν πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ, σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 30.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 3 χρόνια.

Η υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας του 2022, πριν από την άρση της ακινησίας, ισχύει και στην περίπτωση άρσης εντός της παράτασης που έχει δοθεί έως τις 28/02. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι δεν αίρεται η ακινησία, εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλλει προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους, κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Αν ένας ιδιοκτήτης οχήματος σε ακινησία επιθυμεί την οριστική διαγραφή αυτού λόγω ανακύκλωσης, τότε δεν οφείλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2022, εφόσον παραδώσει το όχημα στα εγκεκριμένα κέντρα εναλλακτικής διαχείρισης ή διαγράψει οριστικά αυτό από τα μητρώα αδειών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης που έχει δοθεί και για τη θέση οχήματος σε ακινησία, δηλαδή έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και στη συνέχεια εντός του χρονικού διαστήματος της παράτασης τεθεί το όχημα σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) ή διαγραφεί λόγω ανακύκλωσης, τα τέλη κυκλοφορίας δύνανται να επιστρέφονται κατόπιν αιτήματος του φορολογουμένου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, χωρίς να απαιτείται για τη θεμελίωση του αχρεώστητου να παρέλθει το έτος για το οποίο καταβλήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας.

 

Λουκάς Γεωργιάδης

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο