Επιδότηση του ενεργειακού κόστους και ρύθμιση των λογαριασμών του ηλεκτρικού σε δόσεις ζητά μεταξύ άλλων ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ο οποίος δημοσιοποίησε σήμερα έρευνα για τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμολογίων ενέργειας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, κάνοντας λόγο για κίνδυνο απώλειας αγορών και αυξήσεων στις τιμές.

Οι προτάσεις του ΣΒΕ περιλαμβάνουν συγκεκριμένα:

1. ‘Αμεση ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, με επιδότηση που θα είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο, ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης.

2. Θεσμοθέτηση διαδικασίας εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερες από έξι δόσεις.

3. Καθιέρωση της υποχρεωτικότητας σταθερών τιμολογίων για τους μικρούς καταναλωτές.

4. Θεσμοθέτηση της διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ με διμερή συμβόλαια, δηλαδή εκτός Χρηματιστηρίου.

Επίσης, μακροπρόθεσμα ο Σύνδεσμος ζητά επανεξέταση του ενεργειακού μείγματος της χώρας, ώστε να επιτυγχάνονται οι χαμηλότερες δυνατές τιμές, αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για τη βιομηχανία, επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις που υιοθετούν τη διαδικασία net metering, κ.α.

Από την έρευνα του ΣΒΕ προκύπτει ότι το 88% των επιχειρήσεων έχει δεχθεί αύξηση στα τιμολόγια ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 40%. Επίσης:

– Μία στις τρεις επιχειρήσεις (33%) δεν έχουν μετακυλίσει τις αυξήσεις στους πελάτες τους, ενώ σε μετακύλιση των αυξήσεων έχουν προβεί περισσότερες από τις μισές (57%).

– Στην ερώτηση τι θα συμβεί στην περίπτωση περαιτέρω αύξησης των τιμών ενέργειας στο επόμενο εξάμηνο, οι επιχειρήσεις του δείγματος προβλέπουν μείωση από 10% έως 20%:

• Στις πωλήσεις: μία στις πέντε επιχειρήσεις, (19%)

• Στις εξαγωγές μία στις τέσσερις επιχειρήσεις, (25%) και,

• Στα κέρδη μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (25%).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας γνώμης, ο πρόεδρος του ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης δήλωσε:

«Η έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στην καθημερινή λειτουργία των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων εξ΄αιτίας της αύξησης των τιμών στα τιμολόγια ενέργειας, καταγράφει σημαντικές αυξήσεις από 20% έως και 40% στο κόστος παραγωγής της βιομηχανίας, στις τιμές πρώτων υλών και ενδιαμέσων προϊόντων, καθώς και στο κόστος μεταφοράς.

Μαζί με τη μείωση των εξαγωγών που επίσης καταγράφεται στην έρευνα, είναι προφανής ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών αγορών του εξωτερικού, με αρνητικές συνέπειες στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και φυσικά στη διακράτηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Για να μην επαληθευτούν οι δυσοίωνες προβλέψεις των επιχειρήσεων για το άμεσο χρονικό διάστημα, ο ΣΒΕ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, που οδηγούν σε μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία και σε διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Βεβαίως, την τελευταία τριετία έχουν ληφθεί πολλές ευνοϊκές αποφάσεις που έχουν ενισχύσει έμπρακτα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις είχαν σημαντικά αποτελέσματα που υποβοήθησαν τις επιχειρήσεις, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα ενίσχυσης που θα ληφθούν από την Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις τους.»

Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 25 Ιανουαρίου μέχρι και 7 Φεβρουαρίου 2022 σε 142 επιχειρήσεις απ΄ όλους τους κλάδους της μεταποίησης.