Σε ανοιχτή εκδήλωση για την «Ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας σε αλιεία και υδατοκαλλιέργειες» συμμετείχε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου.

 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Interreg MED BLUEfasma το οποίο στοχεύει να επιφέρει αλλαγές στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου προωθώντας την εφαρμογή των πρακτικών της Κυκλικής Οικονομίας.

 

 

«Η Ελλάδα, μια κατ’ εξοχήν θαλάσσια και νησιωτική χώρα, οφείλει να παίξει έναν κυρίαρχο ρόλο στη Μεσόγειο και διαθέτει όλα εκείνα τα εφόδια για να μετατραπεί σε πυλώνα ευρωπαϊκής γνώσης εξειδικευμένων εφαρμογών στην εποχή της «Μπλε Οικονομίας»», είπε στον χαιρετισμό του ο Σ. Κεδίκογλου και πρόσθεσε: «η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύουν σημαντικούς τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης. Παράλληλα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας, των μέσων διαβίωσης και της οικονομικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να υπερβούν το παλιό μοντέλο γραμμικής οικονομίας και να λάβουν μέτρα σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του νέου σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και του αντίστοιχου εθνικού σχεδίου δράσης».

 

 

Όσον αφορά τη γαλάζια ανάπτυξη επεσήμανε ότι «… η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να επικεντρωθεί στις προοπτικές που προσφέρουν οι αλιευτικές δραστηριότητες, η ιχθυοκαλλιέργεια και η υδατοκαλλιέργεια και ιδίως τα οφέλη από την υιοθέτηση κυκλικών πρακτικών. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην επίτευξη μιας ανθεκτικής οικονομίας, με όσο το δυνατόν μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα και προστασία των φυσικών βιολογικών πόρων».