Η ΟΤΟΕ και οι εκπρόσωποι των τραπεζών, κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για την αύξηση των μισθολογικών απολαβών των εργαζομένων και την υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Η σύμβαση η οποία θα εγκριθεί αύριο από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, θα έχει διάρκεια 3 ετών και προβλέπει σωρευτικά αυξήσεις στους μισθούς 5.5%. Συγκεκριμένα, προβλέπονται αυξήσεις 2% από 1/10/2022, 1% από 1/12/2023 και 2.5% από 1/12/2024.

Ο εισαγωγικός μισθός για τους υπαλλήλους διαμορφώνεται στα 1019.13 ευρώ.

Η σύμβαση θα περιέχει ακόμη, ρήτρα διατήρησης της απασχόλησης, κάτι το οποίο αποτελούσε βασικό αίτημα της ΟΤΟΕ καθώς ο κλάδος θα συνεχίσει να συρρικνώνεται.

Οι τράπεζες αναφέρουν ότι θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και δεσμεύονται ότι δε θα προχωρήσουν σε απολύσεις προσωπικού για οικονομοτεχνικούς λόγους.

Η αύξηση των μισθών στην κλαδική σύμβαση της ΟΤΟΕ θα συμπαρασύρει περαιτέρω τους μισθούς των τραπεζοϋπαλλήλων, καθώς στις περισσότερες τράπεζες υπάρχει ενεργή και επιχειρησιακή σύμβαση με υψηλότερες αμοιβές.

Η σύμβαση θα περιέχει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη ρύθμιση της τηλεργασίας, με στόχο να αντιμετωπισθούν ζητήματα ίσης μεταχείρισης, πλήρους κάλυψης του λειτουργικού κόστους για τον εργαζόμενο, διασφάλισης του χρόνου εργασίας, εξισορρόπησης εργασιακού και ιδιωτικού χρόνου και γενικότερα διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων με τις τράπεζες να συμφωνούν στα περισσότερα από αυτά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31.12.2019 οι τράπεζες στην Ελλάδα απασχολούσαν 37.734 υπαλλήλους και ο αριθμός των καταστημάτων σε όλη την επικράτεια ήταν 1.838. Ένα χρόνο αργότερα το προσωπικό ήταν 33.121 άτομα και τα καταστήματα μειώθηκαν σε 1.680. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν και τις συνεταιριστικές τράπεζες ενώ ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων μετακινήθηκε (carve out) κυρίως προς της εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers)

Βάσει εκτιμήσεων, την περίοδο 2022-2023, θα αποχωρήσουν με προγράμματα εθελουσίας εξόδου περί τους 3.000 τραπεζοϋπαλλήλους με το μέγιστα ποσά αποζημίωσης να διαμορφώνονται μεταξύ 150.000-180.000 ευρώ ενώ λαμβάνονται πρόνοιες για τους άνω των 50-55 ετών που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση.