Με «υπέρ» 158 και 138 «κατά», ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασία «Δουλειές Ξανά»
Στα άρθρα που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, μετά από αίτημα της ΝΔ, η Βουλή τοποθετήθηκε ως εξής:
Στο άρθρο 15 «Διαδοχή Ενιαίου Λογαριασμού, για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών»: ναι 158, όχι 106, παρών 32
Στο άρθρο 17 «Ψηφιακό Ατομικό Δελτίο Δράσης»: ναι 181, όχι 22, παρών 93
Στο άρθρο 19 «Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία»: ναι 158, όχι 106, παρών 32
Στο άρθρο 20 «Υποχρεώσεις ΔΥΠΑ προς αναζητούντες εργασία»: ναι 181, όχι 22, παρών 93
Στο άρθρο 22 «Συνέπειες σε παράβαση υποχρεώσεων των αναζητούντων εργασία»: ναι 158, όχι 128, παρών 10
Στο άρθρο 23 «Κυρώσεις περίπτωση αναληθών δηλώσεων για εγγραφή ή παραμονή στο Ψηψιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης»: ναι 181, όχι 15, παρών 100
Στο άρθρο 25 «Παράταση καταβολής του επιδόματος ανεργίας»: ναι 272, όχι 16, παρών 8
Στο άρθρο 35 «Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων»: ναι 181, όχι 22, παρών 93
Στο άρθρο 36 «Επιλεξιμότητα και πληρωμή παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης»: ναι 158, όχι 54, παρών 84
Στο άρθρο 38 «Πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης»: ναι 158, όχι 45, παρών 93
Στο άρθρο 48 «Δράση ”δημιουργία χώρων φύλαξης εντός των επιχειρήσεων”»: ναι 190, όχι 15, παρών 91
Στο άρθρο 49 «Δικαιούχοι και ωφελούμενοι Δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών επιχειρήσεων» Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης»: ναι 190, όχι 22, παρών 84
Στο άρθρο 50 «Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης Δράσης ”δημιουργία χώρων φύλαξης, εντός των επιχειρήσεων”»: ναι 190, όχι 22, παρών 84
Στο άρθρο 51 «Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων Αναπηρία και τροφείων Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας»: ναι 264, όχι 16, παρών 16
Στο άρθρο 55 «Ενίσχυση υποχρεώσεων φορέων κοινωνικής προστασίας -Τροποποίηση άρθρων 7 και 54 ν. 4837/2021»: ναι 296, όχι κανένα, παρών κανένα
Στην τροπολογία για τις fast track συντάξεις και τις συντάξεις «εμπιστοσύνης»: 190 ναι, 23 όχι, 83 παρών.