Με την Προγραμματική Συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και της «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΜΑΕ, δρομολογούνται νέα έργα, που θα αποτελέσουν εργαλεία για ενίσχυση του εγχώριου πολιτιστικού τομέα. Το εγχείρημα αφορά τρεις νέες ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η «Πλατφόρμα για την ελληνική χειροτεχνία», με προϋπολογισμό €1.000.000, θα έχει ως στόχο την ανάδειξη, προβολή και διασύνδεση της ελληνικής χειροτεχνίας και των Ελλήνων χειροτεχνών, η «Πλατφόρμα διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων», με προϋπολογισμό €400.000, θα έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων ανά την επικράτεια και πολιτιστικών δράσεων που διεξάγονται σε αυτούς ενώ η «Πλατφόρμα Επιμόρφωσης Εργαζομένων στο πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα», με προϋπολογισμό €1.000.000, θα προσφέρει επιμόρφωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων (skill building) στο πεδίο του πολιτισμού και της πολιτιστικής διαχείρισης και θα είναι προσανατολισμένη για τους επαγγελματίες του κλάδου.

«Με την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας με την ΚτΠ ΜΑΕ ξεκινάει η υλοποίηση σημαντικών εργαλείων για την θωράκιση, ενίσχυση, ανάπτυξη και προβολή του πολιτιστικού, δημιουργικού και χειροτεχνικού τομέα της χώρας μας καθώς και την ενδυνάμωση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου, αναπόσπαστου μέρος της στρατηγικής μας», δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ ΜΑΕ, Σταύρος Ασθενίδης τόνισε πως θα δουλέψουν σε στενή συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ ώστε να επιτευχθούν οι στόχους που έχουν τεθεί, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες των επαγγελματιών του κλάδου και την ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.