Το Χρυσό Βραβείο απέσπασε το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) ΑμεΑ Θεσσαλονίκης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο συμμετείχε στα Education Leaders Awards 2022 με τίτλο υποψηφιότητας «Από την Κατάρτιση στην Πρακτική Άσκηση», στην κατηγορία «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες & Ειδικά Σχολεία».
Ο συγκεκριμένος θεσμός αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση, αλλά και το εξαιρετικό έργο εκπαιδευτικών από κάθε βαθμίδα και περιοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας μας. Τις υποψηφιότητες στα Education Leaders Awards αξιολογεί κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς, εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακούς και εκπρόσωπους εκπαιδευτικών φορέων.
Η υποψηφιότητα του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ, στο οποίο σπουδάζουν 177 έφηβοι και νέοι με αναπηρία, από 15 έως 26 ετών, στηρίχθηκε στην προσπάθεια που γίνεται για να καλυφθεί το κενό που εντοπίζεται μεταξύ της αποφοίτησης των σπουδαστών με αναπηρία και της μετάβασής τους στην αγορά εργασίας. Για τον σκοπό αυτό λειτουργούν τα Κέντρα Προστατευόμενης Εργασίας (ΚΕΠΕ), στα οποία εντάσσονται όλοι ανεξαιρέτως οι σπουδαστές μετά την αποφοίτησή τους από το ΕΚΕΚ, προκειμένου να αναπτύξουν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες και την επαγγελματική συνείδηση, τόσο εντός της σχολής, όσο και σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.