Εξαιρετική εξέλιξη για τον Όμιλο Πειραιώς αποτελεί η επιστροφή της τράπεζας στον δείκτη αειφορίας του δείκτη FTSE, καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ως προς τα κριτήρια βιωσιμότητας, σε σχέση με άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς παγκοσμίως. Η Πειραιώς διακρίθηκε ιδιαίτερα στις ενότητες που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διάκριση έρχεται από έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης διεθνώς που παρακολουθεί αναλυτικά τις επιδόσεις εταιρειών και τραπεζών αναφορικά με το πώς χειρίζονται θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κλιματικής αλλαγής, υπεύθυνων επενδύσεων και εργασιακών πρακτικών. Κατόπιν της ανάλυσης, ο FTSE γνωστοποιεί σε διεθνείς επενδυτές τις εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια της αξιολόγησης και επέτυχαν να ενταχθούν στον δείκτη. Με βάση τα στοιχεία του φετινού Μαΐου, ο δείκτης περιλαμβάνει 536 εταιρείες, από τις οποίες οι 142 ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό κλάδο και 7 έχουν έδρα στην Ελλάδα.