Με 251 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,9 δισ. ευρώ και ειδικότερα με την προκήρυξη 63 έργων προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ τους επόμενους έξι έως δέκα μήνες, η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά «ψηφιακής» ανάπτυξης.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μια “μεταμοντέρνα” έννοια που αφορά λίγους, αλλά μια οριζόντια πολιτική που μας αφορά όλους» επισημαίνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Σταύρος Ασθενίδης, διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τονίζει ότι «μέσα από τις παρεμβάσεις μας και αξιοποιώντας το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, θέτουμε ξανά τη χώρα σε κίνηση. Διαχειριζόμαστε 251 έργα σε διάφορες φάσεις ωριμότητάς συνολικού προϋπολογισμού 2,9 δισ. ευρώ και 16 δράσεις ενισχύσεων 1,2 δισ. ευρώ, ενώ τους επόμενους 6-10 μήνες έχουμε προγραμματίσει προκηρύξεις 63 έργων, 1,4 δισ. ευρώ. Μεγάλο μερίδιο έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που διαχειριζόμαστε χρηματοδοτούνται από πόρους του προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 55 έργα και δράσεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Μεγάλο στοίχημα αποτελεί πλέον για εμάς η μετεξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας από βασικό εκτελεστικό βραχίονα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κεντρικό κόμβο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων που ενδυναμώνουν την ψηφιακή σχέση του πολίτη με την δημόσια διοίκηση και που προωθούν δυναμικά την χώρα στην 4η βιομηχανική επανάσταση».

Να σημειωθεί ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας έχει υπογράψει 114 προγραμματικές συμφωνίες με δημόσιους φορείς προϋπολογισμού 4,5 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα ο «χάρτης» των ψηφιακών έργων είναι:

Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα έργα σε τροχιά υλοποίησης

Η Κοινωνία της Πληροφορίας πρωταγωνιστεί και στην υλοποίηση του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Το ταμείο Ανάκαμψης προβλέπει μια ευρεία δέσμη σημαντικών ψηφιακών παρεμβάσεων…

Στην οικονομία και στην κοινωνία

 •        Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων 25.000.000 ευρώ
 •       Ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς 15.600.000 ευρώ
 •       CRM – Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων 74.400.000 ευρώ
 •       Smart Cities 90.000.000 ευρώ
 •       Κεντρική Επιχειρηματική Νοημοσύνη – BI 23.000.000 ευρώ
 •       Ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου (WEB SERVICES) 27.900.000 ευρώ

Στην υγεία

 •       Ψηφιοποίηση Ιατρικών Αρχείων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας 119.000.000 ευρώ
 •       Επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής 30.000.000 ευρώ

Στη δικαιοσύνη

Εθνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-justice) 196.000.000 ευρώ

Στη γεωργία

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Αγροδιατροφικού Τομέα 58.000.000 ευρώ

Στην Ναυτιλία

Ψηφιοποίηση των αρχείων της Ναυτιλίας 5.000.000 ευρώ

Στον τουρισμό

 •       Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ 10.000.000 ευρώ
 •       Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων 10.000.000 ευρώ

Στη Διπλωματία

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του υπουργείου Εξωτερικών 60.000.000 ευρώ

Στις επιχειρήσεις

Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων 442.000.000 ευρώ

Στις τηλεπικοινωνίες και στην τεχνολογία

 • Hybrid Government Cloud 117.800.000 ευρώ
 • Δράσεις επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών 32.500.000 ευρώ
 • Δράσεις Διασυνδεσιμότητας για προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
 • Δίκτυο οπτικών ινών («Fiber readiness»)
 • Διάδρομοι 5G («5G Corridors»)
 • Νησιωτική Διασυνδεσιμότητα 480.000.000 ευρώ
 • Δράσεις ενίσχυσης

Η Κοινωνία της Πληροφορίας διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο και στις κυβερνητικές δράσεις ενίσχυσης πολιτών και επιχειρήσεων με τις κρατικές ενισχύσεις που σε ένα χρόνο έχουν ήδη υλοποιηθεί και κάποιες άλλες ήδη υλοποιούνται

 •       Ψηφιακή Μέριμνα I 99.500.000 ευρώ
 •       Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ 40.500.000 ευρώ
 •       Freedom Pass 85.310.000 ευρώ
 •       Freedom Pass Data 10.000.000 ευρώ
 •       Fuel Pass 130.000.000 ευρώ
 •       Power Pass 280.000.000 ευρώ
 •       Tourism4all 562.740.000 ευρώ

 Σημαντικά Έργα που ήδη υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

 •       ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 620.000.000 ευρώ
 •       Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και Σωφρονιστικά Καταστήματα 21.080.000 ευρώ
 •       Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (HRMS) 12.400.000 ευρώ
 •       Gov ERP 36.068.000 ευρώ

Την τελευταία τριετία ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω: 

 •       Taxis Net 6.900.000 ευρώ
 •       Εθνικό Ληξιαρχείο 26.000.000 ευρώ
 •       Rural Broadband 161.000.000 ευρώ
 •       ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι 44.000.000 ευρώ
 •       «112» 10.500.000 ευρώ
 •       Μουσείο της Ακρόπολης 1.750.000 ευρώ
 •       G-Cloud 17.500.000 ευρώ

πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ