Η Ελληνικός Χρυσός ανακοινώνει ότι από την 15η Ιουλίου τίθεται στη δημοσιότητα η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (εφεξής ΜΠΚΕ) που αφορά στο νέο Επενδυτικό Σχέδιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας, βάσει της αναβαθμισμένης Επενδυτικής Συμφωνίας που η εταιρεία  συνυπέγραψε με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η ΜΠΚΕ είναι μια εμπεριστατωμένη μελέτη που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων της Ελληνικός Χρυσός. Πρόκειται για μια άκρως διεξοδική και σε βάθος αποτύπωση όλων των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων  του έργου ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Σκοπός της είναι να παρέχει σε  όλους τους κοινωνικούς εταίρους, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, πληροφορίες σχετικές με το σχεδιασμό του έργου, τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τις πιθανές επιπτώσεις και τα μέτρα για το μετριασμό τους, καθώς και τις δεσμεύσεις της εταιρείας για τη διαχείριση και παρακολούθηση αυτών – από την κατασκευή και τη λειτουργία έως και το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Κατά το επόμενο διάστημα, η μελέτη θα τεθεί από την εταιρεία σε ανοιχτό δημόσιο διάλογο, με πρόσκληση όλων των κοινωνικών εταίρων, και με στόχο οι πληροφορίες που παρέχονται στην ΜΠΚΕ να επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων του Έργου και να ενθαρρύνουν την ουσιαστική ανατροφοδότηση προς την εταιρεία. Σε χρονικό ορίζοντα περίπου δύο μηνών θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με ομάδες κοινωνικών εταίρων από την τοπική κοινωνία, τις ΜΚΟ και τις τοπικές και εθνικές αρχές, αλλά και ανοιχτές στο κοινό εκδηλώσεις όπου εκπρόσωποι της εταιρείας θα παρουσιάσουν ανοιχτά, με διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση τις βασικές πτυχές του έργου και θα απαντήσουν σε σχετικές με τη ΜΠΚΕ και το Έργο ερωτήσεις.

Εκτός από τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις, οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι ενθαρρύνονται να επανεξετάσουν τις πληροφορίες του Έργου, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελετών και σχεδίων της ΜΠΚΕ, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο μέσω του www.hellasgold.com/metalleiakassandras. Ερωτήσεις, πιθανές ανησυχίες και σχόλια μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά για περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς και μέσω του Κέντρου Πληροφοριών που θα λειτουργεί στο κοινοτικό κατάστημα Νεοχωρίου, όπου εκπρόσωποι της εταιρείας μας θα βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου Τρίτη και Πέμπτη, από 10πμ. έως 2μμ. Οι απόψεις και οι προβληματισμοί των συμμετεχόντων θα καταγραφούν, προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν σε προσαρμογές ή αναθεωρήσεις της Μελέτης και των ειδικών σχεδίων διαχείρισης.

Πέραν από το οικονομικό αποτύπωμα της επένδυσης της τάξεως των $3 δισ. που την καθιστά μία από τις δύο μεγαλύτερες στην Ελλάδα, η ΜΠΚΕ και τα σχέδια περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης έρχονται να αναδείξουν την προσήλωση της Ελληνικός Χρυσός στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας, καθώς και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό καθίσταται εφικτό μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των πιθανών επιπτώσεων, καθώς και μέσω των έργων κοινωνικής υπευθυνότητας που μεγιστοποιούν την αξία που δημιουργείται για τις τοπικές κοινωνίες του Δήμου Αριστοτέλη.

Καλούμε όλους τους κοινωνικούς εταίρους σε έναν δημόσιο και ευρείας έκτασης διάλογο.

Πείτε μας τη γνώμη σας! Οι απόψεις σας είναι σημαντικές για εμάς!

Διαβάστε ΕΔΩ σε ηλεκτρονική μορφή τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων και στα έντυπα τεύχη που θα βρείτε στα κοινοτικά καταστήματα του Δήμου Αριστοτέλη.