Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα τείνουν να επιλέγουν τη λύση του ιδιωτικού δικτύου κινητής (campus network), προκειμένου να διευκολύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και να εισέλθουν στην εποχή του Industry 4.0. Tα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αποτελούν τον πυλώνα για τη μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας και όχι μόνο, στην ψηφιακή εποχή και τα τελευταία χρόνια αξιοποιούνται όλο και περισσότερο σε κλάδους όπως ο μεταλλευτικός, τα logistics, οι μεταφορές, η διαχείριση υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), κ.ά.

Στην Ελλάδα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός φαίνεται πως αρχίζει να αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής επιχειρήσεων, ειδικά στη μετά την πανδημία εποχή. Στον μεταλλευτικό κλάδο ειδικότερα, η άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα που αφορούν την παραγωγή, την ποιότητα, τους χρόνους, την κατάσταση των μηχανημάτων και άλλες σημαντικές παραμέτρους, είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη και αποτελεσματικότερη λειτουργία, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο ασφάλειας.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Ελληνικός Χρυσός, η οποία διανύει με γοργούς ρυθμούς το δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Ως μια σύγχρονη μεταλλευτική εταιρεία, η Ελληνικός Χρυσός πρωτοπορεί και ενσωματώνει στην πράξη τις πλέον υπεύθυνες πρακτικές του κλάδου βάσει διεθνών προτύπων βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα σε συνεργασία με την Cosmote στην εγκατάσταση του πρώτου Campus Network στην Ελλάδα στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα έργο στοχεύοντας στην ενίσχυση της ασφάλειας, αλλά και στη βελτιστοποίηση συνολικά της παραγωγικής λειτουργίας του μεταλλείου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο τεχνολογικά έργο, το μοναδικό στην Ελλάδα, σε βάθος 300μ. κάτω από το έδαφος, που καλύπτει στοές έκτασης περίπου 10χλμ.

Άμεση επικοινωνία, αύξηση παραγωγικού χρόνου και συνθήκες υψηλού επιπέδου ασφάλειας

Με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων tablets γίνεται πιο άμεση η επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους στα υπόγεια, με τους συναδέλφους τους στην επιφάνεια και ειδικότερα, με το υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου που αναλαμβάνει την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών.

Επιπρόσθετα, αυξάνεται ο παραγωγικός χρόνος, καθώς οργανώνονται αποτελεσματικότερα οι βάρδιες, η παραγωγή και η διαχείριση του στόλου, ενώ παράλληλα, μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα όπως το βάρος και το είδος μεταλλεύματος κατά τη φόρτωση, πιθανές βλάβες μηχανημάτων κ.α.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, μέσω κατάλληλων αισθητήρων που μετρούν τη συγκέντρωση σωματιδίων ή επικίνδυνων αερίων στην ατμόσφαιρα (gas monitoring), το Κέντρο Ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει απομακρυσμένα την παροχή και ποιότητα του αέρα (ventilation on demand) ή ακόμα και να απομακρύνει προληπτικά όπως εργαζόμενους εάν κριθεί απαραίτητο, προστατεύοντάς τους.

Η καινοτόμος αυτή τεχνολογική λύση έρχεται να ξεκλειδώσει σημαντικές νέες δυνατότητες για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις πλήρους ψηφιακοποίησης των επιμέρους λειτουργιών του μεταλλείου.

Πρόσφατα, η Ελληνικός Χρυσός εφάρμοσε ένα ακόμα προηγμένο τεχνολογικό σύστημα ασφάλειας, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ασφαλούς Λειτουργίας Υπόγειου Μεταλλείου (UG Safety Monitoring System), που παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο του αριθμού των εργαζομένων που βρίσκονται σε κάθε τμήμα του μεταλλείου μαζί με άλλες κρίσιμες πληροφορίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για μια τεχνολογία ιδιαίτερης σημασίας, που αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο το υψηλό επίπεδο ασφάλειας του υπόγειου μεταλλείου και επενδύει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Αξίζει να αναφερθεί πως η περαιτέρω αξιοποίηση του campus network με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και τεχνολογιών θα επιτρέψουν μελλοντικά λειτουργίες όπως, η απομακρυσμένη εξόρυξη, ο τηλεχειρισμός φόρτωσης, η τηλεμετρία οχημάτων και η εγκατάσταση σε αυτά συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης (collision avoidance system) δημιουργώντας συνθήκες υψηλού επιπέδου ασφάλειας, αλλά και βέλτιστης παραγωγικότητας. Στα σχέδια της εταιρείας είναι η επέκταση του δικτύου και στις Σκουριές όπου σχεδιάζει ένα μεταλλείο-ορόσημο για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα.