Διαβάζοντας τον ισολογισμό της Alpha Bank, οι αναλυτές αλλά και οι δημοσιογράφοι μείναμε στο σημείο εκείνο όπου γίνεται αναφορά στις εκταμιεύσεις νέων δανείων. Είναι μια ένδειξη για την πορεία της οικονομίας, αλλά αντανακλά και τον τρόπο με τον οποίο η τράπεζα, υπερβαίνει τους στόχους που θέτει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο α΄ εξάμηνο του έτους, η τράπεζα χορήγησε δάνεια που αντιστοιχούν στο 73% του ετήσιου στόχους του 2022. Εν ολίγοις, ακόμη και με… σβηστές μηχανές να πάει έως το τέλος του έτους, θα υπερβεί τον ετήσιο στόχο. Η διοίκηση Ψάλτη αποδεικνύει ότι δεν υπερβαίνει απλά τους στόχους, αλλά κάνει άλματα!

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παρασκήνιο»