Με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, οι νέοι πόροι που εγκρίθηκαν και προέρχονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης, αναμένεται να καλύψουν σημαντικές ανάγκες για δήμους της χώρας οι οποίοι συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Μετά την πρόσκληση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Δήμοι Αλεξάνδρειας, Δυτικής Λέσβου, Ιωαννιτών και Λέρου, επιδοτούνται με 1,87 εκατ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Πιο αναλυτικά, στον Δήμο Αλεξάνδρειας δίνονται 340.000 ευρώ για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 22 κ.μ. και 410 κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων έκαστος, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας των διαβιούντων στη δομή φιλοξενίας. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα λάβει 600.000 ευρώ για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων(γήπεδα καλαθοσφαίρισης). Για τον Δήμο Λέρου έχουν εγκριθεί 900.000 ευρώ για τη σύνδεση Κέντρου Υποδοχής με βιολογικό καθαρισμό και 33.000 ευρώ δίνονται στον Δήμο Ιωαννιτών για εξοπλισμό πάρκου και παιδικής χαράς στην κοινότητα Κατσικά.

Σε σύνολο, έχουν εγκριθεί 104 έργα ύψους 43.973.474 ευρώ σε 36 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.

Επισημαίνεται, ότι μέχρι σήμερα έχουν δοθεί συνολικά 78.921.801 ευρώ, εκ των οποίων τα 24.410.551 ευρώ αφορούν σε δημοτικά τέλη, τα 12.410.776 ευρώ σε έκτακτες επιχορηγήσεις και τα 42.100.474 ευρώ σε δήμους για την αξιοποίησή τους σε έργα ανάπτυξης.