Τα στάδια της Διάγνωσης Τριχόπτωσης

Τα συμπτώματα της Τριχόπτωσης έχουν πολλές και διαφορετικές αιτίες.

Μπορεί να οφείλονται σε κληρονομικούς λόγους, στη λανθασμένη διατροφή, στο άγχος (κ.τ.λ).

Μόλις αντιληφθείτε το πρόβλημα πρέπει άμεσα να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένη κλινική μαλλιών με έμπειρο ιατρικό προσωπικό!

Bergmann Kord

H κορυφαία κλινική μαλλιών, αδιαμφισβήτητα είναι η Bergmann Kord.

Η Bergmann Kord γνωρίζει τη σημασία της έγκυρης διάγνωσης και προσφέρει μία ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ιατρικά διάγνωση μαλλιών. Η διάγνωση έχει αρκετά και διαφορετικά στάδια όπως:

Κλινική επισκόπηση

Λήψη ιατρικού ιστορικού, ώστε να διαμορφωθούν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της πάθησης.

Μικροσκοπική ανάλυση

Μέσω ειδικής μικροκάμερας συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την πυκνότητα και την κατάσταση της τρίχας.

Τριχοριζόγραμμα

Μέσω μικροσκοπίου γίνεται ενδελεχής παρατήρηση των τριχών, ώστε να καταγραφεί ο ακριβής αριθμός των τριχών που βρίσκονται σε αναγεννή και καταγεννή φάση.

Αυτά είναι κάποια από τα βασικά στάδια της διάγνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: