Η προθεσμία εντός της οποίας θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για να εργαστούν σε μία από τις 469 θέσεις εργασίας που έχουν «ανοίξει» σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η νέα προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού προβλέπει την πρόσληψη, συνολικά 469 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών της χειμερινής περιόδου 2022 – 2023 στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 το πρωί, έως και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου και ώρα επίσης 8:00 το πρωί. Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ), οι οποίες θα έχουν διάρκεια απασχόλησης πέντε μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι 469 προσλήψεις που προβλέπονται στη σύμβαση κατανέμονται σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Στην προκήρυξη ζητούνται τέσσερις ειδικότητες που αφορούν προσωπικό Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:

-ΤΕ Λογιστικού

-ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

-ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

-ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τις οδηγίες του proson, για την είσοδο στην εφαρμογή οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.