Οι αυξήσεις των εισοδημάτων το 2023 θα προέλθουν από έξι μέτρα: την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την αύξηση των συντάξεων και του κατώτατου μισθού (ιδιωτικός τομέας), την κατάργηση της εισφοράς πρόνοιας που καταβάλλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, την ενίσχυση των μισθών των γιατρών του ΕΣΥ, ενώ από το 2024 έρχεται το νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα αυτά δεν αφορούν το πακέτο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στις ευάλωτες κατηγορίες (πριν από τα Χριστούγεννα), ούτε την καταβολή της τέταρτης δόσης στους παλαιούς συνταξιούχους σε εφαρμογή του νόμου Βρούτση.

Με τις αυξήσεις που θα δοθούν στους συνταξιούχους στις αρχές του 2023 –μετά από 12 έτη– το 94,6% θα αυξήσει το εισόδημά του. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ, διπλές αυξήσεις θα πάρουν 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι, τριπλές αυξήσεις θα εισπράξουν περίπου 100.000, ενώ μία επιπλέον σύνταξη θα πιστωθεί ένας στους δύο συνταξιούχους. Οι υπόλοιποι θα δουν μόνο λογιστικές αυξήσεις ή πολύ μικρές, οριακές αυξήσεις, καθώς διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά.

Η ανακοίνωση των αυξήσεων θα γίνει στο τέλος Μαρτίου –όταν θα οριστικοποιηθούν τα ποσοστά των αυξήσεων του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ–, ενώ η καταβολή των νέων συντάξεων και των αναδρομικών (από 1η/1/2023) θα γίνει με τις συντάξεις του Απριλίου.

Ένας στους δύο ωφελημένος

Η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων και συγκεκριμένα τα 2.472.939 σε σύνολο 2.613.747 (94,6%) θα δουν μία, δύο ή και τρεις αυξήσεις στο εισόδημά τους. Μάλιστα οι αυξήσεις είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν ότι ένας στους δύο συνταξιούχους θα λάβει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη (αρκετοί και ποσά μεγαλύτερα από μία επιπλέον σύνταξη).

Σημειώνεται πως από τα 2,4 εκατομμύρια των συνταξιούχων, οι 931.631 διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά. Από αυτούς, μέσω των λογιστικών συμψηφισμών, το 88% θα λάβουν αυξήσεις, ενώ οι υπόλοιποι θα δουν μείωση της προσωπικής τους διαφοράς, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για αυξήσεις στην τσέπη τα επόμενα χρόνια.

Οι συνταξιούχοι συνέχισαν να λαμβάνουν τις ίδιες συντάξεις, όμως το νέο αποτέλεσμα που προέκυψε χαρακτηρίστηκε ως προσωπική διαφορά. Τώρα, με τις αυξήσεις που θα δοθούν σε κάποιες περιπτώσεις, η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί, ενώ σε άλλες απλώς θα περιοριστεί. Σε όλες τις περιπτώσεις, όμως, θα επιδράσει στο τελικό ποσό της αύξησης.

Ο κατώτατος μισθός

Την Πρωτομαγιά του 2023 θα αυξηθεί εκ νέου ο κατώτατος μισθός (ιδιωτικός τομέας), ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 713 ευρώ. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει να φθάσει στα 751 ευρώ, δηλαδή στα προ Μνημονίων επίπεδα, σε 12 μήνες (876 ευρώ). Η διαδικασία διαμόρφωσης του νέου κατώτατου μισθού θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του νέου έτους, ώστε κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι να καταλήξουν στον νέο, αυξημένο κατώτατο μισθό, ο οποίος θα ισχύσει από την 1η Μαΐου 2023. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαΐου 2022 ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 713 ευρώ από 663 ευρώ προηγουμένως.

Από 1ης/1/2023 θα σταματήσει να παρακρατείται από τις φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές των μισθωτών υπαλλήλων του Δημοσίου, καθώς και των συνταξιούχων, οι οποίες υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Από 1ης/1/2023 θα πάψει να παρακρατείται από τις μεικτές αποδοχές των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου η μη ανταποδοτική εισφορά 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας. Από 1ης/1/2023 αναμορφώνεται το Ειδικό Μισθολόγιο των 20.000 γιατρών του ΕΣΥ με αύξηση του βασικού μισθού και των επιδομάτων ευθύνης (μεσοσταθμικά περίπου 10%).

Από 1ης/1/2024 θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο αναμορφωμένο ενιαίο μισθολόγιο για τους 600.000 πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους. Με βάση το νέο αυτό μισθολόγιο οι συνολικές αποδοχές όλων των υπαλλήλων θα αυξηθούν. Ωστόσο τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα τις λάβουν οι χαμηλόμισθοι, δηλαδή αυτοί που βρίσκονται στα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια, καθώς επίσης όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, δηλαδή οι ειδικοί και γενικοί γραμματείς, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές και οι τμηματάρχες.

Επίσης αναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας, ειδικά εποχικά βοηθήματα για μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οικοδόμους, δασεργάτες κ.ά., η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, οι ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, η παροχή διαθεσιμότητας, η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.ά.

Το βοήθημα των 250 ευρώ

Σε 35 ημέρες αναμένεται να διατεθεί η επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους με μηνιαίο εισόδημα έως 800 ευρώ, σε ανασφάλιστους υπερηλίκους και σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Συνολικά οι δικαιούχοι εκτιµάται ότι ανέρχονται σε 2,3 εκατοµµύρια πολίτες, καθώς το µέτρο αφορά και τους µακροχρόνια ανέργους από 12 έως 24 µήνες, που δεν είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, όµως για αυτούς δεν απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση, αλλά απόφαση της ∆ΥΠΑ.

Ως προς τους ευάλωτους συνταξιούχους, δικαιούχοι του βοηθήµατος είναι όσοι κατά τον µήνα Νοέµβριο 2022 λαµβάνουν οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, προσυνταξιοδοτική παροχή, αναπηρικά επιδόµατα (όσα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ) και οι συνταξιούχοι εκείνοι που λαµβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως ανάπηροι πολέµου, καλλιτέχνες κ.λπ.

Προκειµένου να προσδιοριστούν οι τελικοί δικαιούχοι, θα εξεταστεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

• Το ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα για το φορολογικό έτος 2022 δεν υπερβαίνει τις 9.600 ευρώ (από 7.200 προηγουµένως), που σηµαίνει ότι το ατοµικό εισόδηµα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 800 ευρώ τον µήνα.

• Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµά τους (το άθροισµα των φορολογητέων εισοδηµάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/µέρους συµφώνου συµβίωσης) δεν υπερβαίνει τις 16.800 ευρώ (από 14.400 προηγουµένως), που πρακτικά σηµαίνει ότι για ζευγάρι το µηνιαίο εισόδηµα δεν µπορεί να ξεπερνάει τα 1.400 ευρώ.

• Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού που προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2022 (φορολογικού έτους 2021) δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ (από 200.000 προηγουμένως).

• Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 250 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού εξαρτώμενων µελών αυτού. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση καταβάλλεται και στους δύο. Εάν ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη και από τον e-ΕΦΚΑ και από το ΓΛΚ, η ενίσχυση καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ.

 

της Αμαλίας Κάτζου

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο