Δίπλα στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, η οποία έχει σχεδιάσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα χρηματοδότησης με ποσά έως και 5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες τους σε κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, κεφάλαιο κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερους όρους. Πρόκειται για το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, το οποία ισχύει έως το τέλος του έτους. Συνεπώς, καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να σπεύσουν και να αξιοποιήσουν την πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία που τους δίνεται.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”