Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, η αντιπολίτευση έχει ξεσηκωθεί για τον τρόπο που χειρίζεται ο δήμαρχος αποφάσεις που αφορούν εργαζομένους;

Πρόσφατα μπήκε στο στόχαστρο, όχι μόνο γιατί αποφάσισε να ασκήσει έφεση σε δικαστική απόφαση για αποζημιώσεις τους, αλλά και για τον τρόπο που την πήρε, καθώς τον κατηγορούν ότι «υπέκλεψε» την απαρτία του αρμόδιου οργάνου…

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο