Πλησιάζει με βήμα γοργό η Κυριακή και σήμερα έγινε και γνωστός ο τρόπος με τον οποίο θα μεταδοθούν φέτος τα αποτελέσματα των εκλογών, αφού γύρω στις 20:30 θα έχουμε την πρώτη ασφαλή εκτίμηση για αυτά και μετά τις 21:00 θα υπάρχει μια σαφής εικόνα για τα ποσοστά των κομμάτων.

Θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε τόσο νωρίς μια σαφή εκτίμηση για το αποτέλεσμα των εκλογών ενώ μετά τις 21:30 θα έχουμε το συνολικό αποτέλεσμα για το 80% της επικράτειας, αφού οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα είναι εφοδιασμένοι με την ηλεκτρονική συσκευή ασφαλούς μετάδοσης SRT, για το τι θα «δείξουν» οι κάλπες.

Μέσω αυτής, τα αποτελέσματα θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και θα μπαίνουν στην βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτός ο τρόπος θα ακολουθηθεί για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων από 21.400 εκλογικά τμήματα συνολικά.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα θα αναμεταδίδονται και με την κλασική μέθοδο, δηλαδή με τα κλασικά τηλεγραφήματα. Αυτό ίσχυε από το 1981 από τους δήμους δηλαδή και τις περιφέρειες θα φτάνουν εδώ και θα μπαίνουν στη βάση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιπλέον, για πρώτη φορά θα έχουμε ενημέρωση για την προσέλευση του κόσμου, θα υπάρχει εικόνα δηλαδή για τη συμμετοχή στις εκλογές. Μέσω πάλι αυτής της συσκευής θα στέλνεται πόσος κόσμος έχει ψηφίσει. Θα έχουμε σε τρία διαδοχικά διαστήματα την ημέρα των εκλογών Ενημέρωση για την προσέλευση στις 10:30, στις 13:00-13:30 και στις 16:00-16:30.