Η συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών από τις αρχές του έτους έχει αυξηθεί κατά 19,212 δισ. ευρώ.

Στην τελευταία συνεδρίαση πριν τις εκλογές , στη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ήταν στα 78,401 για να αυξηθεί κατά 6,7 δισ. ευρώ μέχρι και την συνεδρίαση της Πέμπτης.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου ξεπέρασε τα 80 δισ. ευρώ στη συνεδρίαση της 22ας Μαΐου και αυτό το γεγονός σημειώθηκε ως απόρροια των εισροών κεφαλαίων όχι μόνο από ξένα funds όσο και από εγχώρια ιδιωτικά χαρτοφυλάκια. Οι ξένοι επενδυτές κατέχουν πλέον το 63% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ελληνικού χρηματιστηρίου μετά τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Ιούνιο από χαρτοφυλάκια εξωτερικού, οι οποίοι παίρνουν θέση στο ελληνικό χρηματιστήριο ενόψει της αναβάθμισης του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο toxrima.gr