Ποσό άνω των 250.000.000 ευρώ θα λάβουν ως οικονομική ενίσχυση οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Πρόκειται για «εξισωτική αποζημίωση» που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Συγκεκριμένα, 380.000 δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν ενίσχυση 255.076.923Euro, ενώ η κατανομή έχει ως εξής:

Δράση 1 : 185.076.923 Ευρώ (ορεινές περιοχές)

Δράση 2 : 60.000.000 Ευρώ (περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών)

Δράση 3 : 10.000.000 Ευρώ (περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα)

«Η κυβέρνηση στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, έτους 2023, συνεχίζει να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για στήριξη των παραγωγών, ιδιαίτερα δε, εκείνων που δραστηριοποιούνται με ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, αλλά και σε περιοχές που αποτελούν φυσικούς προορισμούς» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης και συμπλήρωσε: «Στόχος μας είναι, όχι μόνο να ανταπεξέλθουν οι παραγωγοί στα οξυμένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω εξωγενών διεθνών εξελίξεων, αλλά και η στήριξη εκείνων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές ευαίσθητες, τις οποίες οφείλουμε να κρατήσουμε οικονομικά ενεργές. Στηρίζοντας τους παραγωγούς μας, στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια και την ελληνική οικονομία».