Το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, μετά και την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, κατατίθεται στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που εκσυγχρονίζουν το φορολογικό σύστημα της χώρας, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ενισχύουν τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και πολίτη για τα φορολογικά ζητήματα. Περιλαμβάνει επίσης και ορισμένες τεχνικού χαρακτήρα διευθετήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών και τον εξορθολογισμό των κανόνων, που αφορούν στην ενδεχόμενη απώλειά τους στο μέλλον, αλλά και την πρόβλεψη για μείωση έως 50% των προστίμων σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι δεν αμφισβητούν το αποτέλεσμα των ελέγχων και αποδέχονται τον επιπλέον φόρο που τους έχει προσδιοριστεί. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η εφαρμογή, ήδη από εφέτος, της σημαντικής μεταρρύθμισης για την απαλλαγή 1 εκατομμυρίου φορολογουμένων, που έχουν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις, από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές η φορολογική δήλωση θα συντάσσεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ και θα οριστικοποιείται επίσης αυτόματα, ενώ ο φορολογούμενος θα έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και κάνουμε σημαντικά βήματα στην ενίσχυση της διαφάνειας ως προς την επαφή και τις συναλλαγές του πολίτη με τις φορολογικές αρχές. Σύμμαχός μας είναι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες που επιτρέπουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από την μια και την πιο αποτελεσματική λειτουργία της φορολογικής διοίκησης από την άλλη».

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Καίρια και κομβικής σημασίας είναι η εκ βάθρων αναθεώρηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Πρώτα διότι απαλλάσσει τους φορολογούμενους πολίτες από περιττές γραφειοκρατικές πράξεις, ενώ εκμηδενίζει την ανασφάλεια σχετικά με την εξέλιξη των ρυθμίσεων για τυχόν οφειλές. Εκατομμύρια συναλλαγές με την ΑΑΔΕ θα εκτελούνται στο εξής πιο απλά, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Με τον νέο ΚΦΔ πραγματοποιούμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα, στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της φορολογικής δικαιοσύνης».

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Σήμερα, γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού των φορολογικών διαδικασιών, στην κατεύθυνση της ολικής ψηφιοποίησης των λειτουργιών της ΑΑΔΕ, της αύξησης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών και εισπρακτικών διαδικασιών και, ταυτόχρονα, της ενίσχυσης των κανόνων διαφάνειας και χρηστής διοίκησης στη δράση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Η ψηφιακή επικοινωνία με τους πολίτες, η θέσπιση χρονικών περιορισμών στη διενέργεια των ελέγχων και, ταυτόχρονα, ένα συνεκτικό και διαφανές σύστημα αποδοχής των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου αποτελούν σημαντικές τομές, που εδραιώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο».