Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) επανέρχεται στο θέμα της Ομοσπονδίας, όπου είχε ξεκινήσει επί σειρά ετών από προηγούμενα Δ.Σ. και όπως είχε καταλήξει σε μια πρώτη καταστατική συγκρότηση επί προεδρίας Τάσου Λέρτα. Ελπίζουμε στην ανταπόκριση των λογοτεχνικών σωματείων της χώρας και επισημαίνουμε την αναγκαιότητα της ομοσπονδίας για την καλυτέρευση των δικαιωμάτων των λογοτεχνών και της λογοτεχνίας γενικότερα.

Θυμίζουμε κάποιες βασικές προϋποθέσεις και βήματα που πρέπει να συνεχιστούν και να πραγματοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση όπως:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επαφές, συναντήσεις, συζητήσεις και προτάσεις μεταξύ των λογοτεχνικών πολιτιστικών φορέων.

Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων ή των Γενικών Συνελεύσεων των οικείων λογοτεχνικών Σωματείων.

Την τελική συγκρότηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας που να ορίζει το σκοπό της.

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Εγγραφή της Ομοσπονδίας στα βιβλία των σχετικών κρατικών φορέων καθώς και την θεώρηση των βιβλίων της Ομοσπονδίας από την (οικεία Περιφέρεια, Δικαστήρια κτλ)

Άλλα θέματα που θα συζητηθούν και θα συναποφασιστούν..

Είμαστε στην διάθεσή σας προς αυτό το στόχο.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Αγγελική Ψακή -Κωβαίου

Η Πρόεδρος της ΠΕΛ Αγγελική Ψακή – Κωβαίου