Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) συστήνει ο Δήμος Σαρωνικού, με στόχο την έμπρακτη καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ουσιαστική συμπερίληψη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
στην κοινότητα.

Το μητρώο στοχεύειστην αναλυτική καταγραφή των αναγκών των ΑμεΑ και την τήρηση
αρχείου των εξυπηρετούμενων και των αιτημάτων τους, ώστε να παρέχεται η αναγκαία μέριμνα και να συνυπάρχει η συνεργασία με αρμόδιους δημοτικούς φορείς και κοινωνικούς συλλόγους.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα POLITICAL στις 13/06/2024