Ταχύτερη απονομή των διεθνών συντάξεων, αλλά και άμεση διεκπεραίωση αιτημάτων για θέματα παροχών σε χρήμα, σηματοδοτεί η ένταξη του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στο ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών EESSI, σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «το σύστημα EESSI αποτελεί ένα κλειστό ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης πληροφοριών μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης των 27 κρατών μελών της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέσω του EESSI, διασυνδέονται τα συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης των παραπάνω χωρών, με σκοπό την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση και ανταλλαγή των αναγκαίων ασφαλιστικών πληροφοριών. Η ηλεκτρονική αυτή διασύνδεση θα συμβάλει:

– Στη σημαντική μείωση του χρόνου διακίνησης πληροφορίας μεταξύ του e-ΕΦΚΑ και των φορέων των κρατών μελών.

– Στην κατάργηση της έντυπης ανταλλαγής πληροφοριών.

– Στη βελτίωση της ποιότητας διακινούμενης πληροφορίας, μέσω της τυποποίησης των διαδικασιών και προτυποποίησης εγγράφων.

– Στην αύξηση ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

– Στην παροχή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους χρόνους διεκπεραίωσης και τον αριθμό των υποθέσεων.

Στο σύστημα θα ενταχθούν αρχικά 26 οργανικές δομές του e-EΦΚΑ και θα αφορά σε πρώτη φάση τους τομείς:

– Παροχές ασθενείας σε χρήμα

– Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

– Παροχές σε χρήμα, λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

– Απονομή διεθνών συντάξεων

Η πλήρης διασύνδεση του e-ΕΦΚΑ με το σύστημα EESSI θα έχει ολοκληρωθεί, μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του φορέα για την άμεση βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των διακινούμενων εντός της ΕΕ ασφαλισμένων, την ταχύτερη επεξεργασία των αιτημάτων τους και την οριστική κατάργηση περιττών γραφειοκρατικών εμποδίων, που προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους πολίτες» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ