Ποιος ο σκοπός της μεταρρύθμισης στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και στα Δημόσια ΙΕΚ;

  • Με τη μεταρρύθμιση που υλοποιήθηκε (θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, παράλληλου μηχανογραφικού για εγγραφή σε Δημόσια ΙΕΚ κτλ):
    • Αναβαθμίζεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τα ΑΕΙ
    • Αναβαθμίζεται η επαγγελματική κατάρτιση και τα Δημόσια ΙΕΚ
  • Από τη μεταρρύθμιση αυτοί βγαίνουν όλοι κερδισμένοι:
  • Οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους: γιατί πλέον οι σπουδές τους παύουν να τους οδηγούν σε εγκλωβισμό χωρίς αποφοίτηση ή σε πτυχία χωρίς αντίκρισμα, ξοδεύοντας χρήματα, ενέργεια και χρόνο, αλλά θα τους οδηγούν σε πραγματικές προοπτικές και διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης. Διαβάστε περισσότερα στο pireasnow.gr