Μόνο 18 ημερολογιακές ημέρες λειτούργησαν τα μουσεία της χώρας τον Μάιο εφέτος, καθώς είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους από τις 14 Μαρτίου 2020 έως τις 16 Ιουνίου 2020 και σταδιακά από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως τις 13 Μαΐου 2021, σε εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το α’ 5μηνο παρατηρείται μείωση κατά 87,5% στους επισκέπτες, κατά 88,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 76,6% στις εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους τον Μάιο καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών κατά 783,5%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 453% και των εισπράξεων κατά 1332,7%, δεδομένου ότι τον Μάιο 2020 λειτούργησαν συνολικά 14 ημερολογιακές ημέρες, ενώ τον Μάιο εφέτος λειτούργησαν κανονικά. Το α’ 5μηνο, παρατηρείται μείωση κατά 69,1% στους επισκέπτες, κατά 68,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 55,9% στις εισπράξεις, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων από τις 14 Μαρτίου έως και τις 17 Μαΐου 2020 και εκ νέου από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως τις 21 Μαρτίου 2021.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ