Πραγματικότητα το Rebrain Greece”, δήλωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια Pfizer στη Θεσσαλονίκη.

«Το έμψυχο δυναμικό, τα ελληνόπουλα, επιστρέφουν στη χώρα τους από το εξωτερικό. Είναι εντυπωσιακό ότι 15% του ανθρώπινου δυναμικού είναι νέες και νέοι που επέλεξαν να επιστρέψουν», επισήμανε.

Με αφορμή την παραπάνω δήλωση, αξίζει να ασχοληθούμε με έναν μηχανισμό διασύνδεσης ανάμεσα σε εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης στο εξωτερικό και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, το πιλοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, «REBRAIN GREECΕ».

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι η διαμόρφωση της κατάλληλης δημόσιας πολιτικής για την ανάσχεση της διαρροής εργαζομένων και επιστημόνων σε τρίτες χώρες και η λήψη μέτρων για την προσαρμογή των εργαζομένων στο νέο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό, μια ευρεία ομάδα, αποτελούμενη από φορείς υψηλής τεχνογνωσίας, επιστήμονες και ερευνητές, συστάθηκε τον Απρίλιο του 2019 με πρωτοβουλία στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, με στόχο να ληφθούν μέτρα και πρωτοβουλίες ενάντια στη διαρροή νέων και ταλαντούχων επιστημόνων στο εξωτερικό, αλλά και να δημιουργεί ένα περιβάλλον προσέλκυσης και επιστροφής όσων έχουν φύγει από την Ελλάδα.

Και εγένετo REBRAIN GREECE.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια από το κράτος σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, επιστήμονες και ερευνητές, υπουργεία, οργανισμούς, δήμους και περιφέρειες. Είναι ένα εγχείρημα κρατικής εμβέλειας, το οποίο διεκδικεί με συντεταγμένο και επιστημονικό τρόπο την επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό και προωθεί τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας. Ένας καινοτόμος μηχανισμός διασύνδεσης εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης στο εξωτερικό με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σκοπός του Μηχανισμού Διασύνδεσης των Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων και Ερευνητών (Ε.Ε.Ε.) με Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είναι η διασύνδεση των δύο μερών της αγοράς εργασίας, του πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου και των επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται ψηφιακά μέσα από αυτήν την καινοτόμο πλατφόρμα, μέσω της δημοσίευσης των ζητούμενων θέσεων Υψηλής Εξειδίκευσης με κωδικοποίηση ESCO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις επιχειρήσεις στην χώρα μας και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκεκριμένη τέτοια θέση από τους Ε.Ε.Ε, εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης του εξωτερικού ή του εσωτερικού.

Μέσα από την ψηφιακή διασύνδεση της πλατφόρμας επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγοράς εργασίας με υβριδικό τρόπο, αφού έτσι ενσωματώνεται στο ελληνικό οικοσύστημα άυλο ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλών ταχυτήτων και γνωστικής ισχύος, το οποίο μεταφέρει τεχνογνωσία, εργασιακή εμπειρία, υψηλή διαχειριστική ικανότητα, ενισχυμένα χαρτοφυλάκια πελατών και μία εμπροσθοβαρή κουλτούρα και επιχειρησιακή νοοτροπία από το εξωτερικό.

Μια συσσωρευμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα που μπορεί να διοχετευτεί στους χώρους εργασίας και να αυξηθούν οι δεξιότητες των εργαζομένων, αλλά και να βελτιωθεί η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα, η παραγωγικότητα, η εξωστρέφεια και η μελλοντική δυναμική των επιχειρήσεων.

Το Rebrain Greece έχει δημιουργήσει και μία τεχνική ομάδα έργου για την υποστήριξη των ανθρώπων που επιστρέφουν στη χώρα μας, αλλά και των εταιριών που θα τους προσλάβουν.

Έχει, επίσης, κατασκευάσει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα λειτουργήσει ως το πρώτο πραγματικό μητρώο επιχειρήσεων και εργαζόμενων του εξωτερικού που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν τις ειδικότητες που χρειάζονται και οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν τα βιογραφικά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, είναι πάντα στη διάθεσή μας η A.R.G.I.A, η έξυπνη Ψηφιακή Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης του REBRAIN GREECE και της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων.