Σε ποιον δήμο της Αττικής, η μεγάλη αντιπαράθεση για το αν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις δημαιρεσίες θα έπρεπε να γίνει με φυσική παρουσία ή όχι συνεχίστηκε με μεγάλη ένταση και μετά από την πραγματοποίησή της;

Κι αυτό, γιατί διαπιστώθηκε μεγάλη έξαρση κρουσμάτων μεταξύ των δημοτικών συμβούλων λίγες μέρες μετά, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να ρίξουν τις ευθύνες στον δήμαρχο για την επιλογή του…

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο Spy News της εφημερίδας Παρασκήνιο