Ο σχισματικός Μόσχας Κύριλλος, εκμεταλλευόμενος το «Ουκρανικό ζήτημα», «εισέβαλε» σε εκκλησιαστικά εδάφη του Αλεξανδρείας Θεόδωρου Β΄.

Απειλές για δημιουργία Εξαρχιών σε Κωνσταντινούπολη  και Άγιο Όρος

Διαβάστε στο «Παρασκήνιο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 29 Ιανουαρίου