Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 02-03-2022 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

https://bit.ly/35vOcAQ

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://bit.ly/3268AYf

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.      Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ. Αικ. Θεοχάρη  και κ. Χρ. Καραμάνουμε θέμα τις ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για τα δικαιώματα και την κοινωνική ένταξη των Ρομά και τη συνέχιση προηγούμενων σχετικών πρωτοβουλιών.

2.      Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα τις μελέτες τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Περιφέρειας Αττικής εν γένει και ειδικότερα των Περιφερειακών Ενοτήτων: Νήσων, Πειραιώς, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Επικύρωση πρακτικών της 13ης, 14ης& 15ης Συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

2.      Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το έργο: «Υπηρεσίες εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Αττικής».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχηςκ. Β. Κόκκαλης)

3.      Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) τουΔήμου Μεταμόρφωσης (Ν.4784/2021).

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ.Φ. Δαλιάνη)

4.      Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ηρακλείου(Ν.4784/2021).

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Φ. Δαλιάνη)

5.      Γνωμοδότηση επί της Αναθεωρημένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την επέκταση των εγκαταστάσεων της «Προνομιούχος Α.Ε. Γενικών Αποθηκών Ελλάδος» (ΠΑΕ-ΓΑΕ) στη θέση «Πλακωτό» Δ.Ε. Μαγούλας, Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

6.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Επέκταση προβλητών και λειτουργία λιμένα Ελευσίνας».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

7.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)της δραστηριότητας «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου σκάλας Ωρωπού – Νέων Παλατιών του Δήμου Ωρωπού, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής» από το Δήμο Ωρωπού.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

8.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Σπετσών».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

9.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία νεωλκείου (καρνάγιου), ιδιοκτησίας Κλείσα Νεκτάριου του Ευαγγέλου, που χωροθετείται εντός Χερσαίας Ζώνης Παλιού Λιμένα Σπετσών (Μπάλτιζα).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

10.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ολοκλήρωση κατασκευής και τη λειτουργία του ημιτελούς κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος πέντε αστέρων 5(*), δυναμικότητας 835 κλινών (κατόπιν περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών του έργου Ν. 4495/2017), εντός τριών ξεχωριστών γηπέδων που διαχωρίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου και από αγροτική οδό, εν μέρει εντός σχεδίου περιοχής “Αγία Μαρίνα”, Δήμου Κρωπίας, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας “ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.”.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)