Συνεχίζοντας τις κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων προήγαγε 5 υποστρατήγους , 1 υποναύαρχο και 2 υποπτεράρχους προς πλήρωση κενών θέσεων αντιστρατήγων, αντιναυάρχου και αντιπτεράρχων Παράλληλα έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 3 υποστρατήγους.

Στρατός Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο (ΔΒ) Δημήτριιο Χούπη

(2) Υποστράτηγο (ΠΖ) Ιωάννη Τσιόπλο

(3) Υποστράτηγο (ΤΘ) Γεώργιο Κωστίδη

(4) Υποστράτηγο (ΠΖ) Δημόκριτο Κωνσταντάκο

(5) Υποστράτηγο (ΠΖ) Σωτήριο Κωστάκογλου

β.Eκρινε ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

(1) Υποστράτηγο (ΤΘ) Παντελή Κατσαΐτη

(2) Υποστράτηγο (ΠΖ) Δημήτριο Τσιπίδη

(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Αντώνιο Κωστάκη

Πολεμικό Ναυτικό

α.Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου, για πλήρωση κενής θέσης, τον Υποναύαρχο (Μ) Χαρίλαο Παπαδημητρίου ΠΝ και

Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη

(2) Υποπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Κελλάρη