Τι προβλέπεται τώρα που δεν ισχύουν τα μέτρα προστασίας έναντι των συνεπειών της πανδημίας.

Είκοσι ένα σημεία-«κλειδιά» καθορίζουν το πλαίσιο των απολύσεων και των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, ενώ αντικείμενο δικαστικής διαμάχης μεταξύ των… αντιμαχόμενων πλευρών αποτελεί το ύψος του ποσού ή και ο λόγος της απόλυσης, ιδίως όταν δεν συνοδεύεται από την καταβολή αποζημίωσης.

Το «Π» παρουσιάζει τον αναλυτικό οδηγό με τα βασικά σημεία, ιδίως τώρα που δεν ισχύουν τα μέτρα προστασίας έναντι των συνεπειών της πανδημίας.

Διαβάστε στο «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» που κυκλοφορεί το Σάββατο 21 Μαΐου