Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης και η γενική γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου το νέο προσοντολόγιο για τον Δημόσιο Τομέα, το οποίο αλλάζει έπειτα από 20 χρόνια.

Το Προεδρικό Διάταγμα, που αναμένεται να κατατεθεί στο ΣτΕ την επόμενη εβδομάδα, καταργεί παρωχημένες ειδικότητες. Μεταξύ άλλων καταργούνται συνοδοί ανελκυστήρων και οι ελεγκτές σταθμευμένων οχημάτων μαζί με άλλους 1.150 κλάδους. Συνολικά από τους 2700 κλάδους θα μείνουν 550.

Παράλληλα, δημιουργούνται νέοι κλάδοι όπως ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών, ΠΕ Διοίκησης Τουρισμού, ΠΕ Σωφρονιστικής Διοίκησης, ΠΕ Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Τεχνικού Ασφαλείας ,ΤΕ Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων κλπ.

Ορίζονται επιπλέον ενιαία οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες καθώς και τα τυπικά προσόντα χωρίς να διαφοροποιούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι από τους ΙΔΑΧ. Όλες οι προσλήψεις θα περνούν από ΑΣΕΠ και κάθε φορέας δεν θα κάνει ξεχωριστό διαγωνισμό.

Το νέο κλαδολόγιο σε συνδυασμό με την εφαρμογή το ψηφιακό οργανόγραμμα σε κάθε υπηρεσία και φορέα του Δημοσίου, θα δίνει καλύτερη εικόνα στις ελλείψεις προσωπικού ώστε να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός προσλήψεων, αναφέρει το υπουργείο.