Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), παραμένει η ανάθεση υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» καθώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, απέρριψε ελλείψει εννόμου συμφέροντος δύο αιτήσεις συνδικαλιστικών Οργανώσεων που ζητούσαν να ακυρωθεί η σχετική υπουργική απόφαση.

Η «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου» έχει σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κάθε κτιρίου ή της κάθε ιδιοκτησίας, όπως και των σχετικών αδειών τους, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών τους (νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, κ.λπ.)

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» και η «Επαγγελματική – Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις υπ΄ αριθμ. 1145-6/2022 αποφάσεις της (πρόεδρος η Μαίρη Σάρπ και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης) απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης των συνδικαλιστικών φορέων, κρίνοντας ότι δεν έχουν έννομο συμφέρον να προσβάλουν την ανάθεση του επίμαχου πληροφοριακού συστήματος στο ΤΕΕ.