Οι βασικότεροι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι του νέου σωφρονιστικού κώδικα που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, την απαγόρευση κάθε δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης των κρατουμένων, τη κοινωνική αποκατάσταση και την επαγγελματική απορρόφηση των αποφυλακισθέντων.

Ο σωφρονιστικός κώδικας που συζητήθηκε την Τρίτη στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι προϊόν πολύμηνης εργασίας της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στην οποία προήδρευε ο γενικός Γραμματεας αντιεγκληματικής πολιτικής Κώστας Παπαθανασίου.

Το νομοθετικό σχέδιο είναι σε προοδευτική κατεύθυνση και σύμφωνα με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποφάσεις της Ευρώπης και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφέρουν νομικοί κύκλοι.

Πιο αναλυτικά, τα βασικά στοιχεία του νέου Κώδικα είναι:

– ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων που προβλέπουν τις συνθήκες κράτησης και τα δικαιώματα των κρατουμένων, σε εναρμόνιση με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

– ο διαχωρισμός των Σωφρονιστικών Καταστημάτων ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα των αδικημάτων, προκειμένου να επιτελούνται οι σκοποί του σωφρονισμού, δίχως να συγχρωτίζονται κρατούμενοι για αδικήματα διαφορετικής φύσης και βαρύτητας.

– ο εξορθολογισμός των διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις μεταγωγής σε ειδικά καταστήματα.