Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιβολή πλαφόν σε κλιματιστικά και ψυγεία, ως μία προσπάθεια για τον έλεγχο πιθανών φαινομένων αισχροκέρδειας για το χρονικό διάστημα ισχύος του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή».

Συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:

α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών και από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» και

β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού της ως άνω απόφασης, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης.12.2021.

Στους παραβαίνοντες τη διάταξη προβλέπεται επιβολή προστίμου πρόστιμο από 5.000 έως 1.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν 1.000.000. Προτεραιότητα θα δοθεί σε πολύτεκνους, ΑΜΕΑ και στους χαμηλόμισθους.

Το κονδύλι για το πρόγραμμα ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια, πράγμα που σημαίνει πως τα 2/3 των αιτούντων θα «κοπούν».