Ανοίγει το Σάββατο 16 Ιουλίου η ειδική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», με τους δικαιούχους να λαμβάνουν voucher 150 ευρώ για φθηνότερες διακοπές.

Από τις 16 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω του vouchers.gov.gr, ώστε έπειτα από έλεγχο με βάση εισοδηματικών κριτηρίων να κληρωθούν για να λάβουν την ψηφιακή επιταγή των 150 ευρώ.

Η χρήση του voucher γίνεται αποκλειστικά για τη διαμονή και το ποσό αυξάνεται στα 200 ευρώ αν πρόκειται για ΑΜΕΑ ή οικογένειες ΑΜΕΑ.

Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το χρόνο και έχει ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο του 2023.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η εξαργύρωση των 150 ευρώ μπορεί να γίνει σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας και την ίδια στιγμή οι ξενοδόχοι θα μπορούν άμεσα να λάβουν τα χρήματα.

Εναλλακτικός τρόπος για αίτηση
Αν δεν επιθυμείτε να μπείτε στην εφαρμογή για να κάνετε αίτηση συμπληρώνοντας το email σας και το κινητό σας τηλέφωνο, θα μπορείτε να κάνετε και μέσω ΚΕΠ, με τα ίδια στοιχεία.

Πώς κάνετε αίτηση για τον «Τουρισμό για Όλους»

  • Μπαίνετε στο vouchers.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet.
  • Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, καταχωρίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιείτε.
  • Δηλώνετε ότι δεν έχετε επιλεγεί ως δικαιούχος – ωφελούμενος στο πλαίσιο άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ή πρόγραμμα τος ενίσχυσης εσωτερικού τουρισμού που υλοποιείται κατά την ίδια χρονική περίοδο. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται ρητά στην πλατφόρμα.
  • Δηλώνετε ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.
  • Καταχωρίζετε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής σας, από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα, και αιτείστε την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

 

Σε περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας ποσοστού άνω του 67%, του/της υπόχρεου σε φορολογική δήλωση ή/και τέκνων αυτών, όπως έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2020, εμφανίζονται προς συμπλήρωση και τα κάτωθι πεδία για τον/την υπόχρεο ή/ και τα τέκνα αυτού/αυτής: Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή προσωρινός Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑ.Α.Υ.Π.Α.).

Στην περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης δεν επιτρέπεται ανάκληση ή η υποβολή δεύτερης αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος που εξετάζεται ανά κύκλο προγράμματος, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.

Για τον πρώτο κύκλο («Τουρισμός για Όλους 2022») η αίτηση μπορεί να υποβληθεί, μέσω της ειδικής εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας, που δημιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε.