Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης, καθώς παρουσιάζει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, απασχολεί πάνω από 100.000 εργαζόμενους και υποστηρίζει τη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, με πολλαπλά οφέλη για όλους.

Σύμφωνα με την Έκθεση Δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΜΕ) για το 2021, ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος εμφάνισε θετικές επιδόσεις, καθώς κατέγραψε αισθητά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση µε το 2020. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πανδημικής χρονιάς, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση ζήτησης πρώτων υλών με καλές τιμές, αύξηση 10% της παραγωγής, αύξηση 12% των πωλήσεων, και αύξηση 15% των εξαγωγών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η συνεχιζόμενη αύξηση των διατιθέμενων πόρων προς την κοινωνία και ιδιαίτερα από το 2016 και μετά. Το 2021, οι «κοινωνικές επενδύσεις» που έγιναν από τις 30 μεταλλευτικές εταιρείες του ΣΜΕ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, ξεπερνούν τα 4 εκ. ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί πως από το ποσό αυτό, το 1.3 εκ. ευρώ δόθηκε αποκλειστικά από την Ελληνικός Χρυσός για έργα κοινωνικής ευθύνης και για την τοπική ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής, χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον 2,6 εκ ευρώ που υπολογίζεται ότι θα λάβει ο Δήμος Αριστοτέλη, από τα μεταλλευτικά τέλη που η εταιρεία θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ για διπλασιασμό του ποσοστού των μεταλλευτικών δικαιωμάτων υπέρ του Δήμου για το 2020 και το 2021.

Η εταιρεία, ως ενεργό και αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας που τη φιλοξενεί, τη στηρίζει διαχρονικά, είτε μέσω της απασχόλησης – δίνοντας προτεραιότητα σε κατοίκους της περιοχής -, είτε μέσω αγορών από τοπικούς προμηθευτές, είτε τέλος μέσω κοινωνικών επενδύσεων που αφορούν σε έργα υποδομής, εκπαίδευσης, υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής, έχοντας επενδύσει συνολικά πάνω από 25 εκ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησαν τόσο η οικονομική και υγειονομική κρίση, όσο και οι καθυστερήσεις που έχει αντιμετωπίσει η επένδυση τα τελευταία χρόνια, η Ελληνικός Χρυσός δεν σταμάτησε να σχεδιάζει και να επενδύει σε δράσεις και έργα κοινωνικού χαρακτήρα. Αντιθέτως παρέμεινε πιστή στις δεσμεύσεις της, συνεχίζοντας να στηρίζει την εθνική οικονομία και την τοπική κοινωνία, διατηρώντας σταθερά υψηλά τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ, επιτυγχάνοντας μάλιστα βελτίωση στην επίδοση της, αναφορικά με το ύψος των επενδύσεων, κατά 10%.

Θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία
Από τις αρχές του 2022 και έως τα τέλη Οκτωβρίου,η εταιρεία έχει υλοποιήσει περί τις 118 δράσεις και έργα κοινωνικής υπευθυνότητας που φτάνουν το 1,1 εκ. ευρώ – με προϋπολογισμό που αναμένεται να ξεπεράσει αυτόν του 2021 -, από τις οποίες το 68% είναι ήδη ολοκληρωμένες, το 25% είναι σε εξέλιξη και το 8% συνεχιζόμενες. Αξιοσημείωτα έργα:

Δαπάνες άνω των €230 χιλ. σε πρωτοβουλίες και έργα στον τομέα της Εκπαίδευσης.
€269 χιλ. σε υγειονομική περίθαλψη και σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών.
Δαπάνες άνω των €240 χιλ. σε έργα Υποδομών συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς οικοδομικών υλικών στο Δήμο Αριστοτέλη.
Δωρεά ενός νέου απορριμματοφόρου στο Δήμο Αριστοτέλη με κόστος €158 χιλ.
Σύμφωνα με την εταιρεία, διαχρονικός στόχος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παραμένει η διαρκής βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η μεγιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος και η δημιουργία προϋποθέσεων που θα θέσουν τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας, η εταιρεία σχεδιάζει εμβληματικές επενδύσεις ουσιαστικής επίδρασης περί των 80εκ. δολαρίων σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης εντός της επόμενης 25ετίας, ώστε η μεταλλευτική δραστηριότητα να αποτελέσει πηγή ευημερίας για το παρόν και το μέλλον του τόπου.