Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, πραγματοποίησε ενημέρωση στην Μόνιμη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης  για τον Νέο Κώδικα Μετανάστευσης.

Ο κ. Μηταράκης, υπογράμμισε ότι «βούληση της Κυβέρνησης είναι να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση».

Ως προς τους στόχους του νέου Κώδικα Μετανάστευσης, ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως επιχειρείται η αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για θέματα νόμιμης εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι, ο Κώδικας Μετανάστευσης «να καταστεί περισσότερο ορθολογικός, λειτουργικός και ανταποκρινόμενος στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα».

Μεταξύ άλλων ο κ. Μηταράκης τόνισε πως με τον νέο Κώδικα Μετανάστευσης θα καθορίζονται σε επίπεδο επικράτειας οι ανάγκες της χώρας σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες και όχι ανά περιφερειακή ενότητα. «Θα δίνεται έμφαση στον καθορισμό αριθμού θέσεων εργασίας και όχι ειδικοτήτων, στοχεύοντας στην επίλυση του τεράστιου προβλήματος που έχει παρατηρηθεί ως προς την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της αγοράς εργασίας», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στο άρθρο 66, στο οποίο προβλέπεται η «άδεια Ε6», δηλαδή η νέα άδεια διαμονής που θεσμοθέτησε η παρούσα Κυβέρνησης για την προσέλκυση εποχικών εργατών.

Όπως είπε, η διάταξη προβλέπει διάρκεια ισχύος έως πέντε έτη και παρέχει στον πολίτη τρίτη χώρας το δικαίωμα εποχιακής απασχόλησης και διαμονής στην Ελλάδα για περίοδο έως εννέα μήνες ανά περίοδο 12 μηνών ενώ επεσήμανε πως προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συγκεκριμένης θέσης εργασίας.

Κλείνοντας, μεταξύ άλλων ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε και στα άρθρα 99 και 100, σύμφωνα με τα οποία ορίζονται οι άδειες Β4 που αφορούν στις «Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις» και Β5 που αφορούν στις επενδύσεις ακινήτων «GOLDEN VISA». «Είχα την χαρά να είχα θεσμοθετήσει την Golden Visa το 2013 ως Υφυπουργός Ανάπτυξης. Εργαλείο με το οποίο ήρθαν στη χώρα 3 δις Ευρώ και δημιουργήθηκαν πολλές θέσεις εργασίας», είπε.