Με κέρδη 260 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, η Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει την ιδιαίτερη… φόρμα στην οποία βρίσκεται. Η επίδοση είναι αποτέλεσμα τόσο της βελτίωσης του γενικού οικονομικού κλίματος, όσο και των παρεμβάσεων της διοίκησης Μυλωνά. Η αύξηση των εσόδων από τόκους και προμήθειες, αποτέλεσαν… λίρα εκατό για τα μεγέθη του α΄ τριμήνου και σύμφωνα με τη διοίκηση, οι προοπτικές είναι ακόμη πιο ευοίωνες. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της τράπεζας Παύλο Μυλωνά, βασικός παράγοντας της επιτυχίας παραμένει η ισχυρή κεφαλαιακή θέση και η πλεονάζουσα ρευστότητα, ενώ η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου δεν εμφάνισε σημάδια επιδείνωσης.