Τα πλέον υψηλά στάνταρντς στις χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων πιάνει η Alpha Bank,η οποία στηρίζει την επιχειρηματικότητα και τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι το πρόγραμμα “Alpha Plus”, το οποίο είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να καλύψει το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την άντληση ρευστότητας με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Μέσω του εργαλείου αυτού, έρχονται στο προσκήνιο επιχειρήσεις, οι οποίες δεν απέκτησαν πρόσβαση στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κεφαλαίου κίνησης «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε διάστημα 15 ημερών από τη διάθεση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος κεφαλαίου κίνησης, η τράπεζα δέχθηκε περισσότερες από 2.700 αιτήσεις χρηματοδότησης από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με το συνολικό αιτούμενο ποσό να φτάνει τα 815 εκατ., υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό του προγράμματος, κατά 1,35 φορές!