Νέο δυναμικό μπάσιμο στη στεγαστική αγορά φιλοδοξεί να κάνει η Εθνική Τράπεζα με το δάνειο “Το Πρώτο μου Σπίτι”, το οποίο απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους έως 45 ετών. Το δάνειο έχει προνομιακούς όρους και έχει ως στόχο να αναγνωρίσει την αξία της απόκτησης πρώτης κατοικίας από νεότερους κυρίως ανθρώπους, σε μία εποχή που η αγορά ιδιόκτητης στέγης δεν αποτελεί μία τόσο εύκολη υπόθεση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Απαιτεί ιδιαιτέρως χαμηλή συμμετοχή από τον δανειολήπτη, η οποία ξεκινά από το 10% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, έχει διάρκεια 40 έτη, παρέχει τη δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου που ξεκινά από 3% και ταυτόχρονα παρέχει απαλλαγή από τη δαπάνη εξέτασης του αιτήματος δανείου. Επιπλέον, προνομιακό επιτόκιο και μηδενικά έξοδα για προσωπικό δάνειο «ΕΞΠΡΕΣ», για κάλυψη πρόσθετων εξόδων που συνδέονται με την κατοικία