Στο μήνυμά του για το Πάσχα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τονίζει ότι η πίστη στην Ανάσταση αποτελεί την ύψιστη έκφραση ελευθερίας ενώ οι ορθόδοξοι πιστοί ανακαλύπτουν τον αληθινό τους εαυτό εν Χριστώ.

«Στην ορθοδοξία, το ‘κακό’ δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Αντίθετα, η πίστη στην Ανάσταση λειτουργεί ως κίνητρο για να αγωνιζόμαστε ενάντια σε αυτό. Η πίστη μας αποκτά έτσι ‘μεταμορφωτική δύναμη’ και δεν μας επιτρέπει να συμβιβαστούμε ή να συνθηκολογήσουμε με το ‘κακό’», αναφέρει.

Ακόμη, όπως τονίζει: «Η πίστις εις την Ανάστασιν είναι η βαθυτάτη και ακραιφνεστάτη έκφρασις της ελευθερίας μας ή μάλλον η γέννησις αυτής ως εκουσίας αποδοχής της υψίστης θείας δωρεάς της κατά χάριν θεώσεως. Η Ορθόδοξος Εκκλησία, ως “βιωμένη Ανάστασις”, είναι ο χώρος της “αληθεστάτης ελευθερίας”, η οποία εις την χριστιανικήν ζωήν είναι θεμέλιον, οδός και προορισμός. Η Ανάστασις του Χριστού είναι ευαγγέλιον ελευθερίας, δωρεά ελευθερίας και εχέγγυον της “κοινής ελευθερίας” εις την “αιώνιον βιοτήν” της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».