Τι διαπίστωσαν φοροτέχνες και λογιστές  – Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι

Έκτακτα επιδόματα συνταξιούχων δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα στο taxisnet, ορισμένα υπουργεία, υγειονομικές περιφέρειες και κάποιοι Δήμοι δεν έχουν αποστείλει βεβαιώσεις αποδοχών, στα προσυμπληρωμένα εισοδήματα συνταξιούχων καταγράφονται λάθη, ενώ το ίδιο ισχύει και σε ορισμένες βεβαιώσεις τόκων καταθέσεων που έχουν αποσταλεί από κάποιες τράπεζες.

Αυτά είνα προβλήματα που εμποδίζουν την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για πολύ μεγάλο αριθμό φορολογουμένων όπως διαπιστώνουν λογιστές – φοροτεχνικοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους λογιστές, τα προβλήματα αφορούν:

  • Παραλείψεις στα έκτακτα επιδόματα συνταξιούχων
  • Καθυστερήσεις στην αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών από διάφορα υπουργεία  όπως το Αγροτικής Ανάπτυξης, υγειονομικές περιφέρειες και δήμους
  • Ελλιπή στοιχεία για τόκους καταθέσεων και δανείων
  • Λάθη στις παρακρατήσεις ελευθέρων επαγγελματιών
  • Μη συμπλήρωση του κωδικού 727 για την επιστρεπτέα προκαταβολή
  • Ο κωδικός 781 κατά την εκκαθάριση δεν καλύπτει τεκμήρια και υπάρχει λανθασμένος υπολογισμός εκκαθάρισης
  • Λάθη στην μεταφορά ζημίας προηγούμενων ετών για γεωργικές επιχειρήσεις
  • Αυτοκίνητα που ήταν σε κυκλοφορία το 2023 δεν εμφανίζονται στοΕ1 στο έντυπο στο Ε1.

Περίπου 1,3 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν επιλεγεί για την αυτόματη υποβολή των δηλώσεων, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί στο έντυπο Ε1 από την φορολογική διοίκηση.

Επιβάλλεται να ελέγξουν με σχολαστικότητα τους κωδικούς με τα ποσά των μισθών και των συντάξεων, το ύψος των ηλεκτρονικών αποδείξεων, το εμβαδόν και τη διεύθυνση της κύριας ή της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας, τα αυτοκίνητα τις τυχόν δαπάνες για αποπληρωμή δανείων καθώς και τα προσωπικά δεδομένα.

Όσοι από τους φορολογούμενους δεν διαπιστώσουν λάθη, κενά ή παραλείψεις στα «προκάτ» στοιχεία δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024. Σε κάθε περίπτωση, εάν το επιθυμούν, μπορούν να πατήσουν νωρίτερα το «κουμπί». Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή λείπουν δεδομένα οι φορολογούμενοι αυτοί υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της στις 26 Ιουλίου.