Ανακοινώθηκε και επίσημα η νέα έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές με ομόλογα αειφορίας ύψους 350 εκατ. ευρώ, που θα λήξουν το 2028.

Πηγές της εταιρείας ανέφεραν στις αρχές του μήνα ότι η νέα έκδοση εξετάζεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Η επιχείρηση ενημέρωσε σήμερα επίσημα το Χρηματιστήριο για την έκδοση, σημειώνοντας ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και πως οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου. Η αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση για την επιχείρηση, δεδομένου ότι τα παλαιότερα δάνεια είχαν συναφθεί με υψηλότερα επιτόκια. Η ρήτρα αειφορίας που θα περιλαμβάνεται στην έκδοση σημαίνει ότι η ΔΕΗ δεσμεύεται για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν ο στόχος δεν επιτευχθεί, τότε η επιχείρηση θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον τόκους στους επενδυτές.

Σημειώνεται, ότι η ΔΕΗ προχώρησε ήδη τομ Μάρτιο στην έκδοση ομολόγων αειφορίας, τα οποία συγκέντρωσαν υψηλό ενδιαφέρον από μεγάλους διεθνείς επενδυτές με αποτέλεσμα η εταιρεία να προχωρήσει σε εκ νέου άνοιγμα του βιβλίου προσφορών προκειμένου να συμμετάσχουν περισσότεροι επενδυτές.