Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε το “Πακέτο Αστικών Μετακινήσεων“, που αφορά τη στρατηγική της ΕΕ γύρω από τις ψηφιακές εφαρμογές και το ρόλο των Ταξί και των ΙΧ με οδηγό στις πόλεις. Η Κομισιόν δηλώνει τις διαθέσεις της με συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς τα κράτη μέλη για ένα νέο πλαίσιο που θα συμβάλει στη βιωσιμότητα.

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή θα ακολουθήσει τη λογική του «ίδιοι κανόνες, για τις ίδιες υπηρεσίες». Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως δεν μπορεί να υπάρχουν απαγορεύσεις τύπου 3ωρο και 90 ευρώ ελάχιστο κόστος. Αν τελικά υιοθετηθεί αυτή η τακτική από όλα τα κράτη-μέλη, τότε θα αλλάξει το πλαίσιο και στην ελληνική αγορά των Ταξί και των οχημάτων ενοικίασης με οδηγό.

Σύμφωνα με την έκθεση: «Ταξί και ιδιωτικά ενοικιαζόμενα οχήματα με οδηγούς  υπάρχουν δίπλα-δίπλα για χρόνια σε πολλά κράτη-μέλη.

Παραδοσιακά, τα ταξί επιτρέπεται να τα σταματούν οι πελάτες στο δρόμο ή στις πιάτσες, ενώ υπάρχει και δυνατότητα προκράτησης κάποιου οχήματος καταβάλλοντας κάποιο αντίτιμο.

Την ίδια στιγμή, η ενοικίαση οχήματος με οδηγό, περιορίζεται μόνο στην μέθοδο της προκράτησης αλλά σε κάποια κράτη-μέλη επιτρέπεται να ορίζουν τις δικές τους χρεώσεις ελεύθερα.

Οι εταιρείες διαμεσολάβησης έχουν εισέλθει στην αγορά και έχει αποδειχθεί ότι αλλάζουν το παιχνίδι. Οι εφαρμογές που βασίζονται στον αλγόριθμο και τη γεωγραφική ενοποίηση επιτρέπουν την “στιγμιαία προκράτηση”, που σημαίνει ότι οι κούρσες μπορούν να πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την προκράτηση, κάνοντας έτσι δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ των δύο τομέων. Επίσης, οι εφαρμογές που λειτουργούν με ενοικιαζόμενο όχημα με οδηγό έχουν προκαθορισμένες τιμές.

Σε πολλά κράτη μέλη, υπάρχει δυσαρέσκεια μεταξύ των οδηγών ταξί που αντιλαμβάνονται τον ανταγωνισμό από τις εταιρείες διαμεσολάβησης και τον χαρακτηρίζουν ως άδικο, καθώς δεν χρειάζεται να τηρούν τους ίδιους κανόνες με τα ταξί.

Η κομισιόν για τους λόγους αυτούς, θα «εξετάσει τρόπους για να διασφαλίσει ότι η μεταφορά επιβατών κατά παραγγελία (ταξί και ιδιωτική μίσθωση οχήματα) μπορούν να γίνουν πιο βιώσιμες και να προσφέρουν αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες ενώ παράλληλα να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να αντιμετωπιστούν όλες οι ανησυχίες των επαγγελματιών αλλά και των καταναλωτών γύρω από την ασφάλεια.».

Στο αστικό πλαίσιο, η χορήγηση αδειών για αυτές τις υπηρεσίες αποτελεί σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι πόλεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση της απανθρακοποίησής τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της αστικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτει τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση ότι οι μεταφορές στις πόλεις υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ευημερία των ευρωπαϊκών αστικών περιοχών, επιτυγχάνουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.

Προσδιορίζονται επίσης δράσεις και συστάσεις για κράτη μέλη, περιφέρειες και πόλεις προκειμένου να καταστήσουν την αστική κινητικότητα κατάλληλη για το μέλλον σε ένα ιδιαίτερα ασφαλές, προσβάσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, προσιτό, έξυπνο, ανθεκτικό και καθαρό περιβάλλον.

Έξυπνες και ανθεκτικές υπηρεσίες μεταφορών και υποδομές, τόσο για ανθρώπους όσο και για αγαθά, είναι ζωτικής σημασίας και αξιοποιεί πλήρως τις οικονομικές δυνάμεις όλων των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να υποστηρίξει την Ενιαία αγορά, την ανάκαμψη από την πανδημία του κορωνοϊού και να τονώσει την μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέλος, ο τομέας των μεταφορών είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την απασχόληση στην Ευρώπη. Το 2020 οι μεταφορές απασχολούσαν στην ΕΕ πάνω από 10 εκατομμύρια εργαζόμενους και περιλάμβανε περίπου 1,1 εκατομμύρια επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες.