Μικρή μείωση σημείωσαν οι καταθέσεις τον Φεβρουάριο, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση των νέων δανείων που έδωσαν οι τράπεζες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, η εικόνα των αποταμιεύσεων κατά τον Φεβρουάριο ήταν η εξής:

  1. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 260 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 2,232 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 8,7% από 9,3% τον προηγούμενο μήνα.
  2. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 215 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1,774 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 19,9% από 22,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Mη Xρηματοπιστωτικών Eταιρειών μειώθηκαν κατά 333 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 2,387 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 118 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 613 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
  3. H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 10 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.962 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2022.
  4. Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 250 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 270 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -1,5% από -12,0% τον προηγούμενο μήνα.
  5. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι μείωση 457 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 5,5% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα.

Από την άλλη πλευρά, η συνολική χρηματοδότηση της οικονομίας τον Φεβρουάριο ήταν θετική κατά 857 εκατ. ευρώ έναντι καθαρής ροής 1,671 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Ειδικότερα:

  1. Το Φεβρουάριο του 2022, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 1,4% από 0,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 969 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.303 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
  2. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Φεβρουάριο του 2022, ήταν θετική κατά 1.030 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 994 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,4% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 2,9% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 363 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 637 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 21,1% από 11,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 667 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 357 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
  3.  Το Φεβρουάριο του 2022, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 8 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 66 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους μειώθηκε σε 0,9% από 1,1% τον προηγούμενο μήνα.
  4. Αρνητική κατά 69 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Φεβρουάριο του 2022, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 244 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο -2,3%.
  5. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Φεβρουάριο του 2022, ήταν αρνητική κατά 111 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.974 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης παρέμεινε αμετάβλητος στο 33,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.