Ύστερα από πρόσκληση της κυπριακής κυβέρνησης, η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για τις αναγκαστικές ή ακούσιες εξαφανίσεις, επισκέπτεται την Κύπρο.

Βάσει του ΟΗΕ, οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν ζητήματα που σχετίζονται με την εντολή της Ομάδας Εργασίας, με έμφαση στο δικαίωμα των θυμάτων στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τις δια της βίας εξαφανίσεις, τις προσπάθειες για τη διατήρηση της μνήμης, καθώς και στα μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη των αναγκαστικών εξαφανίσεων.

Η Ομάδα Εργασίας θα συναντηθεί με κρατικούς αξιωματούχους, την Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, συγγενείς αγνοουμένων και εξαφανισθέντων, εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οντότητες του ΟΗΕ και άλλους σχετικούς φορείς σε όλη τη χώρα.

Η αντιπροσωπεία, που αποτελείται από τους Luciano Hazan, Aua Balde και Henrikas Mickevicius, θα παραδώσει την έκθεσή της, τον Σεπτέμβρη στη Γενεύη.