Άλλαξε το σήμα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, όπως είχε αποφασιστεί στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα στις αρχές του μήνα.

Βάσει της απόφασης που έλαβε η πλειονότητα των σχεδόν 180.000 ψηφοφόρων και μελών του κόμματος, η ονομασία του άλλαξε σε «ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής» και ο «Ήλιος του ΠΑΣΟΚ» επέστρεψε στο σήμα του.

Δέκα μέρες μετά από την ανοιχτή ψηφοφορία των φίλων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, πραγματοποιήθηκε και το συνέδριο, κατά το οποίο μίλησαν όλοι οι πρώην πρόεδροί του, ενώ εκλέχθηκε και η νέα Κεντρική Επιτροπή.